ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္ကြန္ဖရက္က်င္းပ

ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္ကြန္ဖရက္က်င္းပ

ယူနက္စကို၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ ့ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အာရွ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအဖြဲ ့မ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအဖြဲ ့အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္ကြန္ဖရက္ကိုဇြန္လ၅ရက္ေန ့မွ၁၂ရက္ေန ့အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့၊ ေဟာ္ရီဇြန္အပန္းေျဖစခန္းတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္သင္တန္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မွဳပံုစံ၊ လူလူခ်င္းေျပာဆိုဆက္ဆံမွဳအတတ္ပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာႏွင့္အတူ ႒ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားလက္ရွိၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္ျပသာနာႏွင့္ ယင္းျပသာနာအားမည္သို ့ေျဖရွင္းရမည္မ်ားအားသင္ၾကားပို ့ခ်ခဲ့ပါသည္။

သင္းတန္းသို ့၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာျပည့္ျဖိဳးေမာင္က “ဒီသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရတာကြ်န္ေတာ့္အတြက္မေရတြက္ႏိုင္တဲ့အေတြ ့အၾကံဳဗဟုသုတေတြအမ်ားၾကီးရရွိတယ္။ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ ့ေျမာပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ နယ္ေျမႏွင့္သယံဇာတ၊ လူသားမ်ားလြတ္လပ္ခြင့္၊ တင္ျပေတာင္းဆိုခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကိုေတာင္းဆိုခြင့္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ ့မိမိကိုယ္တိုင္ မီဒီယာကိုအသံုးျပဳျပီး လူေတြေထာက္ခံလာေအာင္ျပဳလုပ္လို ့ရတယ္။ ဒီသင္တန္းအတြင္းမွာ သတင္းနည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအေတြ ့အၾကံဳလည္း ကြ်န္ေတာ္သင္ယူရရွိခဲ့တယ္။”

ဤသင္တန္းသို ့ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ေလာ၊ မေလးရွား၊ အေရွ ့တီေမာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာကိုယ္စား ၄၃ဦးတက္ေရာက္ကာ ၎တုိ ့၏အေတြ ့အၾကံဳမ်ားအားအျပန္အလွန္မွ်ေ၀ဖလွယ္ၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ နန္းေအးသီတာကလည္း “ဒီလိုသင္တန္းတက္ခြင့္ရတာအရမ္းေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးကလာတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့အေၾကာင္းေတြကိုလည္းေလ့လာခြင့္ရတယ္။ ကြ်န္မတို ့႒ာေနတိုင္းရင္းသားအသီးမွာရွိတဲ့ မတူညီတာေတြနဲ ့တူညီတာေတြကိုမွ်ေ၀ခြင့္ရတယ္။ ကြ်န္မတို ့႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားလက္ရွိၾကံဳေတြ ့ေနရတဲ့အခက္အခဲျပသာနာမ်ားျဖစ္တဲ့ လူ ့အခြင့္အေရး၊ က်ားမအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္၀င္ေရာက္ပါ၀င္မွဳႏွင့္ပညာေရးမ်ားကိုမွ်ေ၀ဖလွယ္ၾကတယ္။ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္ႏွိဳက္လည္း ခုနေျပာသြားတဲ့အခြင့္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်စိတ္အားထက္သန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာသိရေတာ့ တကယ့္ကိုဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတယ္။”

ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္ကြန္ဖရက္ကို ယမန္ႏွစ္၂၀၁၈ႏွစ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့ ခ်င္းမိုင္ယူနီဗာစီတီတြင္ပ႒မဦးဆံုးအၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္အတြက္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္လူငယ္ကြန္ဖရက္သည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္သာဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လာမည့္တတိယအၾကိမ္ ေဒသတြင္း႒ာေနတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းႏွင့္လူငယ္ကြန္ဖရက္ကိုမူ ႏိုင္ငံ၊ ေနရာႏွင့္ရက္မ်ားသတ္မွတ္မွဳမျပႏိုင္ေသးေၾကာင္း သင္တန္းႏွင့္ကြန္ဖရက္တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွသိရသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *